Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch lái xe Trường Đại Phúc nhìn từ bên ngoài

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc 7

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc 7

Bên ngoài sân thi sát hạch lái xe Trường Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sảnh chính sân thi sát hạch Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Dòng xe thi sát hạch lái xe B1, B2 tại Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Toàn cảnh sa hình thi sát hạch cấp bằng lái xe Ô tô tải hạng C

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Bên ngoài hành lang phòng thi sát hạch lý thuyết lái xe Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Toàn cảnh sa hình thi sát hạch cấp bằng lái xe Ô tô hạng B2

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Thông báo thi sát hạch của cán bộ Trường Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Trên đài quan sát, sát hạch viên đang giám xác quy trình thi sát hạch của học viên

Sân thi sát hạch
Gọi miễn phí: 0932 100 040
error: Bài viết có bản quyền vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức !!