Hướng dẫn tính phí đường bộ xe ô tô

Tinh phi duong bo xe oto

Bài viết này hướng dẫn bạn đọc cách tính phí đường bộ xe ô tô theo tháng, năm hoặc theo chu kỳ đăng kiểm xe. Thông qua bài viết này hi vọng mọi người hiểu rõ hơn quy định nộp phí sử dụng đường bộ và tính được khoảng tiền phí đường bộ phải nộp, nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có kế hoạch nộp phí linh hoạt cho hoạt động, kinh doanh …
Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe công an, quốc phòng) mức phí được tính theo tháng, năm hoặc theo chu kỳ đăng kiểm xe. Người nộp phí khai theo mẫu dưới

tính phí đường bộ xe ô tô

Tờ khai phí đường bộ xe ô tô

Tính phí đường bộ xe ô tô theo chu kỳ đăng kiểm xe

  Với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 01 năm trở xuống thì chủ phương tiện nộp phí cho cả chu kỳ đăng kiểm.

  Ví dụ 1: Xe ô tô của ông Nguyễn Văn A có chu kỳ đăng kiểm 06 tháng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 thì cơ quan đăng kiểm sẽ thu phí sử dụng đường bộ và cấp tem nộp phí đường bộ 06 tháng.

  Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm (18 tháng, 24 tháng, 30 tháng) thì chủ phương tiện phải nộp phí đường bộ theo năm hoặc theo chu kỳ đăng kiểm.

  Ví dụ 2: Xe  ô tô của ông Nguyễn Văn B có chu kỳ đăng kiểm 30 tháng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2016. Thì khi đến đăng kiểm ngày 01/01/2014 thì ông B có thể lựa chọn nộp phí đường bộ có thời gian 12 tháng hoặc nộp phí cho cả chu kỳ đăng kiểm 30 tháng.
  Trường hợp ông B nộp phí theo năm, cơ quan đăng kiểm cấp tem sử dụng đường bộ có thời gian 12 tháng. Hết 12 tháng, ngày 01/01/2015, ông B phải nộp phí đường bộ cho thời gian tiếp theo 12 tháng hoặc thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm 18 tháng. Nếu nộp phí 12 tháng thì đến ngày 01/01/2016, ông B phải đến cơ quan nộp phí cho thời gian còn lại 06 tháng từ ngày 01/01/2016 – 30/06/2016. Đến ngày 01/07/2016 ông B đến cơ quan để tiếp tục nộp phí sử dụng đường bộ tiếp theo.

  Trường hợp chủ phương tiện đến đăng kiểm sớm hoặc chậm hơn thời gian theo chu kỳ đăng kiểm. thì phí sử dụng đường bộ được tính nối tiếp từ thời điểm cuối cùng của thời gian nộp phí sử dụng đường bộ nối tiếp. Trường hợp thời gian nộp phí không tròn tháng thì số phí phải nộp tính bằng số  ngày lẻ chia 30 ngày nhân với mức phí 01 tháng.

  Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn C có chu kỳ đăng kiểm 06 tháng tính từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/08/2014. Ngày 01/03/2014 ông C đến đăng kiểm và nộp phí 06 tháng. Theo quy định đến ngày 31/08/2014 ông C mới đến đăng kiểm xe nhưng vì lý do nào đó ngày 20/8/2014 ông C mang xe đến đăng kiểm và nộp phí (đăng kiểm sớm 10 ngày).

  Cơ quan đăng kiểm cấp tem đăng kiểm 06 tháng tiếp theo tính từ ngày 20/08/2014 đến 19/02/2015. Do ông C đã nộp phí sử dụng đường bộ đến hết ngày 31/08/2014 nên phí đường bộ chu kỳ tiếp theo được tính từ ngày 01/09/2014 đến ngày 19/02/2015 (khoảng 05 tháng 20 ngày) thì:

  Số phí phải nộp = 5 tháng x 130.000 đồng/tháng + (20/30) tháng x 130.000 đồng/tháng = 736.670 đồng.

  Ví dụ 4: Vẫn giả định như trường hợp ví dụ 3 nhưng ông C đăng kiểm muộn, đến ngày 15/09/2014 ông C mới đến đăng kiểm (chậm 30 ngày).

 Cơ quan đăng kiểm cấp tem đăng kiểm 06 tháng từ ngày 15/09/2014 đến ngày 14/03/2015. Do ông C nộp phí đến hết ngày 31/08/2014 nên cơ sẽ tính phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/09/2014 đến ngày 14/03/2015 (06 tháng 15 ngày) thì

  Số phí phải nộp = 6 tháng x 130.000 đồng/tháng + (15/30) tháng x 130.000 đồng/tháng = 845.000 đồng.

  Trường hợp chủ phương tiên chưa nộp phí đường bộ các chu kỳ trước thì ngoài phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo còn phải nộp phí của chu kỳ trước. Ngoài ra chủ phương tiện có thể nộp phí cho thời gian dài hơn chu kỳ đăng kiểm.

Nộp phí đường bộ theo năm dương lịch

  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu khai nộp phí theo năm dương lịch gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng kiểm và thực hiện khai nộp phí. Hàng năm trước ngày 01/01 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải đến cơ quan chức năng kiem khai, nộp phí cho năm tiếp theo.

Nộp phí đường bộ theo tháng

  Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện khai, nộp phí theo tháng. Doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản gửi cơ quan đăng kiểm và thực hiện khai, nộp phí. Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo phải đến cơ quan chức năng đăng kiểm khai nộp phí tháng tiếp theo.

Tham khảo bảng nộp phí đường bộ xe ô tô

Share Button

Liên hệ với chúng tôi

Bình luận